preskoči na sadržaj
Osnovna škola Dobriše Cesarića Zagreb
Webmail About us
ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK. GOD. 2022./2023.
Priloženi dokumenti:
OS Dobrise Cesarica GPP 2022.pdf

ODLUKA O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_54_715.html

PRAVNI AKTI ŠKOLE
FINANCIJE I RAČUNOVODSTVOpreskoči na navigaciju