preskoči na sadržaj
Osnovna škola Dobriše Cesarića Zagreb
Webmail About us
ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2023./2024.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠK. GOD. 2023./2024.
ODLUKA O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE

Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2023./2024.:

https://mzo.gov.hr/

PRAVNI AKTI ŠKOLE

https://mzo.gov.hr/pristup-informacijama/dokumenti-zakonski-i-podzakonski-akti-2080/2080

 

https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=5847&naziv=zakoni

https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=5853&naziv=pravilnici

 

Priloženi dokumenti:
ODLUKA - SLUZBENIK ZA INFORMIRANJE.PDF
ODLUKA - SLUZBENIK ZA ZASTITU OSOBNIH PODATAKA.PDF
POPIS DOKUMENTARNOG GRADIVA S ROKOVIMA CUVANJA.pdf
PRAVILA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM.pdf
PRAVILNIK O NACINU KORISTENJA VLASTITIH PRIHODA I DONACIJA.PDF
IZVJESCE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU.pdf
IZVJESCE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. GODINU.pdf
ODLUKA O KUCNOM REDU.pdf
PLAN POSTUPANJA U SLUCAJU POTRESA.pdf
PRAVILNIK O KRITERIJIMA VREDNOVANJA VLADANJA UCENIKA.pdf
PRAVILNIK O NACINU I POSTUPKU ZAPOSLJAVANJA.pdf
PRAVILNIK O OBRADI I ZASTITI OSOBNIH PODATAKA.pdf
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE U SKOLI.pdf
PRAVILNIK O PROVEDBI VIDEONADZORA.pdf
PRAVILNIK SKOLSKE KNJIZNICE.pdf
PROCEDURA O IZDAVANJU I OBRACUNU NALOGA ZA SLUZBENO PUTOVANJE.pdf
PROCEDURA O STVARANJU UGOVORNIH OBVEZA.pdf
PROCEDURA STVARANJA OBVEZA BEZ JAVNE NABAVE.pdf
PROCEDURA BLAGAJNICKOG POSLOVANJA.pdf
PROTOKOL POSTUPANJA U SLUCAJU NASILJA U SKOLI.pdf
STATUT SKOLE.pdf
POSLOVNIK O RADU SKOLSKOG ODBORA 2021..pdf
PRAVILNIK O RADU.pdf
ODLUKA O ETICKOM KODEKSU neposrednih nositelja odgojo-obrazovne djelatnosti.pdf
Pravilnik o radu 2023.pdf
Pravilnik o zastiti od pozara.pdf
PRAVILNIK O ZASTITI RADU2023.pdf
Upitnik-za-samoprocjenu-tjv.xls
Kriteriji za ostvarivanje visine naknade stvarnih i materijalnih troskova za pristup informacijama.pdf
Pravilnik oprovo enju postupka jednostane nabave EUR- KONACNA.pdf
Godisnje izvjesce.pdf
Kriteriji-za-odre ivanje-visine-naknade-stvarnih-materijalnih-troskova-i-troskova-dostave-informacije.pdf
ZahtjevPristupInfo.pdf
Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje.PDF

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
IZVJEŠTAJ O TROŠENJU SREDSTAVApreskoči na navigaciju