preskoči na sadržaj
Osnovna škola Dobriše Cesarića Zagreb
Webmail About us
Cijena produženog boravka

Cijenu produženog boravka određuje Grad Zagreb, temeljem programa javnih potreba koji se nalazi na poveznici: 

https://www1.zagreb.hr/sluzbeni-glasnik/#/app/akt?unid=C363732F87FCA67AC1258921002E70B7

Cijena produženog boravka za prva tri razreda iznosi 26,54 eura, a cijena produženog boravka za četvrtri razred iznosi 46,45 eura

Popusti za produženi boravak i dokumentacija koja je potrebna za ostvarivanje popusta su:

OLAKŠICE U PLAĆANJU IMAJU RODITELJI UČENIKA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA ZA:

-  dijete osobe s invaliditetom (100 % i 90 %) - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa

-  dijete osobe s invaliditetom (od 80 % do 60 %) - plaća 50 % od iznosa sudjelovanja u cijeni programa

-  dijete osobe s invaliditetom (50 % i manje) - plaća 75 % od iznosa sudjelovanja u cijeni programa

-  treće i svako daljnje dijete iste obitelji u programu produženog boravka - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa

-  drugo dijete iste obitelji u programu produženog boravka - plaća 75 % od iznosa sudjelovanja u cijeni programa

-  dijete samohranog roditelja - plaća 75 % od iznosa sudjelovanja u cijeni programa

-  dijete ili njegova obitelj koja se koristi pravom na zajamčenu minimalnu naknadu u sustavu socijalne skrbi - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade utvrđuje pravo na oslobađanje, odnosno smanjivanje obveze sudjelovanja roditelja u cijeni programa za posebne slučajeve izvan utvrđenog sustava olakšica, a na osnovi obrazloženog zahtjeva škole te u suradnji s centrima za socijalnu skrb, zdravstvenim i drugim nadležnim ustanovama.

 

Osnovne škole će utvrditi pravo na olakšice u plaćanju na temelju sljedećih dokaza:

1. o prebivalištu djeteta: uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili pisana privola roditelja da osnovna škola, preko nadležnog gradskog ureda, provjeri podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana

2. o samohranosti roditelja: rodni list djeteta, smrtni list za preminulog roditelja/staratelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja/staratelja ili rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta

3. o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti

4. o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu: rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu

Cijena školske prehrane

Cijena školske prehrane nalazi se u priloženom PDF dokumentu na dnu ovog modula, ili putem poveznica: 

https://www.zagreb.hr/prehrana-u-osnovnim-skolama-2023/185784

https://www1.zagreb.hr/sluzbeni-glasnik/#/app/akt?unid=C363732F87FCA67AC1258921002E70B7

A - PRAVO NA BESPLATNI MLIJEČNI OBROK, RUČAK I UŽINU OSTVARUJU:

-  učenici korisnici zajamčene minimalne naknade ili obitelji učenika koje ostvaruju navedeno pravo;

-  učenici čiji su roditelji nezaposleni i redovno su prijavljeni Zavodu za zapošljavanje ili posljednja dva mjeseca nisu primili plaću (odnosi se na oba roditelja, odnosno samohranog roditelja); 

-  djeca invalidi III. i IV. kategorije;

-  djeca invalida Domovinskog rata;

-  djeca osoba s invaliditetom (100 % i 90 %).


B - Učenici koji primaju dječji doplatak imaju pravo na sufinancirani mliječni obrok, ručak i užinu, uz uvjet da su uključeni u produženi boravak. Sufinanciranje cijene mliječnog obroka ove kategorije korisnika prehrane provodi se na temelju rješenja, uvjerenja ili potvrde HZMO-a o pravu na dječji doplatak na način prikazan u tablici. Rješenje iz tekuće godine se mora donijeti na početku svake školske godine da bi se popust mogao ostvariti. 

PREHRANA I PRODUŽENI BORAVAK

Poštovani roditelji i skrbnici!!

Nadamo se da su se naši učenici dobro odmorili na zasluženim praznicima i da ste vrijeme proveli u zajedničkom veselom obiteljskom druženju, a u novu godinu, unatoč svemu, treba ući s optimizmom i nadom! Zato dobrom viješću započinjemo drugo polugodište! Sukladno Odluci Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište (u privitku) izvješćujemo vas da je naša škola u mogućnosti za sve učenike organizirati mliječni obrok (bez nadoplate roditelja). Preliminarna anketa među roditeljima je provedena i svi roditelji koji su se izjasnili da žele da njihovo dijete prima MO od ponedjeljka, 9.siječnja 2023. će njihovo dijete koristiti uslugu mliječnog obroka u školi. Ako se još netko od roditelja odluči i želi da i njegovo dijete uzima mliječni obrok, neka to javi razrednku/razrednici da bismo pravovremeno mogli ažurirati podatke. S obzirom da Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira troškove prehrane po učeniku u iznosu od 1,33 eura, roditeljima će se troškovi obroka za njihovo dijete smanjiti sukladno navedenome iznosu. Znači da roditelji učenika s jednim obrokom, u našem slučaju mliječnim obrokom, neće plaćati ništa, a roditelji učenika s više obroka (npr. učenici u produženom boravku) će plaćati iznos umanjen za 1,33 eura. S obzirom na kapacitete koje škola trenutno ima, nismo u mogućnosti ponuditi topli obrok (ručak) za sve učenike, ali se nadamo da će se uvjeti stvoriti (nabava potrebnog inventara za školsku kuhinju i zapošljavanje potrebnih kadrova) i da će svi učenici u našoj školi moći ručati. 

Dragi roditelji, ukoliko imate još nekih pitanja, obratite se razredniku/razrednici.

 
preskoči na navigaciju