2021-06-15 12:26:56

ODABIR AGENCIJE ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČ. NASTAVE

14.lipnja 2021. Povjerenstvo je pregledalo ponude pristigle na Javni poziv od 10.lipnja 2021. objavljen na elektronskim stranicama škole za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za 8 razrede.Pristigle su dvije ponude agencija Spektar putovanja d.o.o. i Jadran Alpe Nautika d.o.o. Povjerenstvo se odlučilo za agenciju Spektar putovanja d.o.o.


Osnovna škola Dobriše Cesarića Zagreb