2020-05-07 23:07:00

ANALIZE UPITNIKA O NASTAVI NA DALJINU
Škola je provela anketno  ispitivanje  među učenicima razredne i
predmetne nastave s ciljem dobivanja uvida u zadovoljstvo nastavom na
daljinu.

Osnovna škola Dobriše Cesarića Zagreb