2019-10-18 17:21:07

POZIV NA TESTIRANJE

OŠ Dobriše Cesarića

K.Š.Đalskog 29

 

KLASA: 11201/19-01/117

URBROJ: 251-156-19-01

18.  listopada 2019.

                                                                           

                                               POZIV NA TESTIRANJE

 

TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto učitelja/ice Hrvatskog jezika,  na neodređeno puno radno vrijeme 40  sati tjedno, koji je objavljen dana 4.10.2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Dobriše Cesarića

                             održat će se dana 23. listopada 2019. godine, s početkom u 12,00 sati,

                              u Osnovnoj školi Dobriše Cesarića, K.Š.Đalskog 29 u učionici br. 31

                                                     (prvi kat)

 

  • 11,45 -  Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kandidata/kinja
  • 12,00 sati  - Pisana provjera (testiranje).

 

 Ako kandidat/kinja  ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom/kinjom natječaja.

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

Pisana  provjera kandidatat/kinje obavit će se  pismenim  testiranjem.

Kandidat/kinja  je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata/kinje.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati  za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima, Povjerenstvo će podijeliti testove.

Test sadrži 3 pitanja. Predviđeno vrijeme testiranja je 45 minuta. Maksimalni broj bodova je 10.

       

 Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama.   

 

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testu ostvario najmanje 6 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.

Ako kandidat/kinja zadovolji na pisanom testu, poziva se na razgovor s Povjerenstvom.


Osnovna škola Dobriše Cesarića Zagreb