2019-10-02 08:42:31

Provođenje postupka oslobođenja učenika nastave Tjelesne i zdravstvene kulture

Pod "opširnije" pročitajte koji je postupak za provođenje privremenog ili trajnog oslobođenja učenika pohađanja nastave Tjelesne i zdravstvene kulture. 

Člankom 80. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) propisano je da ukoliko učenik zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili bi to sudjelovanje štetilo njegovu zdravlju, može se privremeno ili trajno osloboditi od pohađanja nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima, ako ti nastavni sadržaji nisu iz osnovnih predmeta struke.

Odluku o oslobađanju učenika donosi Učiteljsko vijeće na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Preporuke za provođenje postupka oslobađanja praktičnog dijela nastave Tjelesne i zdravstvene kulture, koje je priredilo Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu, u listopadu 2009. godine, vidljive su na poveznici:

http://www.zzjziz.hr/uploads/media/postupak_tzk.pdf

 

Postupak oslobađanja učenika nastave Tjelesne i zdravstvene kulture je sljedeći:

1. Učenik ili roditelj, na početku školske godine ili tijekom školske godine, podnose zamolbu školi za oslobađanje od pojedinih aktivnosti na nastavi TZK. U zamolbi navode koje su to poteškoće ili bolest zbog kojih se traži oslobađanje.

2. Škola dostavlja popis učenika nadležnom liječniku škole.

3. Ukoliko nadležni školski liječnik uoči da na popisu nema učenika za kojeg smatra da treba biti oslobođen dijela aktivnosti kontaktira roditelja te ga upoznaje s postupkom.

4. Na osnovu dokumentacije i pregleda učenika liječnik utvrđuje koje su aktivnosti iz Nastavnog plana i programa kontraindicirane za učenika. S profesorom TZK dogovara aktivnosti iz programa koje će učenik izvoditi u potpunosti, izvoditi u smanjenom opsegu ili intenzitetu ili ih neće uopće izvoditi.

5. Potvrdu (u prilogu) dostavlja Učiteljskom vijeću koje na osnovu tog dokumenta donosi rješenje sukladno članku 80. Zakona.


Osnovna škola Dobriše Cesarića Zagreb