preskoči na sadržaj
Novosti

JAVNI POZIV TA ZA PODNOŠENJE PONUDA

Poštovani,

u privitku je obrazac s podacima i napomenama za sastavljanje ponude.

Napomena:

1) Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

a) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima,

b) osiguranje odgovornosti i jamčevine.

2) Ponude trebaju biti:

a) u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje pružanje usluga u turizmu i obavljanje ugostiteljske djelatnosti ilisukladno posebnim propisima,

b) razrađene prema traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom za pojedinog učenika.

3) U obzir će se uzimati ponude zaprimljene poštom na školsku ustanovu do navedenoga roka (dana i sata), odnosno e-poštom ako se postupak provodi sukladno čl. 13. st. 13. ovoga Pravilnika.

4) Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike te ne smije upisati nazivobjekta u kojemu se pružaju usluge smještaja sukladno posebnome propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljskedjelatnosti (npr. hotela, hostela i dr.).

5) Potencijalni davatelj usluga ne može dopisivati i nuditi dodatne pogodnosti.

1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriranza obavljanje djelatnosti turističke agencije,

b) dokaz o registraciji turističke agencije sukladno posebnom propisu kojim je uređeno pružanje usluga u turizmu (preslikarješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije –organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje iprovedba ugovora o izletu ili uvid u popis turističkih agencija koje na svojim mrežnim stranicama objavljuje ministarstvonadležno za turizam).

2. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a) dokaz o osiguranju jamčevine za slučaj nesolventnosti (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu),

b) dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjemili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

3. U slučaju da se poziv objavljuje sukladno čl. 13. st. 12. Pravilnika, dokaz iz točke 2. dostavlja se sedam (7) dana prijerealizacije ugovora.Priloženi dokumenti:
2022._OBRAZAC_POZIVA_MATURALAC_9_2022.docx (26.31 KB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Gordana Fileš   datum: 27. 4. 2022.
preskoči na navigaciju